Polityka prywatności

Polityka prywatności

 Niniejszy dokument, zawiera szczegółowe informacje oraz zasady gromadzenia, pozyskiwania i wykorzystywania informacji oraz danych o klientach korzystających ze Sklepu internetowego tamilove.pl - zwanego dalej Sklepem internetowym, a także przy składaniu zamówień na poszczególne towary sprzedawane za jego pośrednictwem.

  Sklep internetowy zapewnia, że celem działalności jest pełne zapewnienie wszystkim Klientom Sklepu prywatności na poziomie i zasadach odpowiadającym regulacjom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności zaś w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną [Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204], Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883] oraz w Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

  Sklep internetowy zapewnia również, że w zakresie swojej działalności dąży do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, przede wszystkim zaś tych, które chronią prywatność Klientów Sklepu. Jednocześnie, Sklep internetowy zastrzega i informuję, że w miarę upływu czasu jak również wraz z rozwojem i rozbudową portalu, w oparciu o odrębne umowy w ramach prowadzonej działalności, możliwe będzie wynajęcie przez Sklep miejsca reklamowego innym podmiotom w zakresie ich działalności reklamowej i promocyjnej. Podkreślamy jednak, że każdy z potencjalnych podmiotów będących stronami www. umów zobowiązane będą do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w tym również zasad prowadzonej działalności, współpracy z Klientami, a wszelkie podjęte czynności czynić będą zadość warunkom zawartym w niniejszej Polityce Prywatności, zapewniając tym samym Klientom Sklepu pełną ochronę prywatności.

Z ostrożności informujemy, że mimo powziętych działań i czynności przez Sklep internetowy nie mamy wpływu na prowadzoną i obowiązującą te podmioty politykę prywatności i zasady wykorzystywania plików cookies, wobec czego zalecamy, aby Klienci każdorazowo zapoznawali się w sposób rzetelny z wszystkimi dokumentami w zakresie polityki ochrony prywatności i zasad wykorzystywania cookies przez te podmioty. Informujemy, że tylko w niektórych przypadkach, Sklep internetowy ma możliwość gromadzenia szczegółowych informacji o Klientach dotyczące m. inn. adresów poczty elektronicznej e-mail oraz innych wskazanych danych osobowych.

Rejestracja do Sklepie internetowym jest bezpłatna, jednocześnie Klient ma prawo w każdej chwili zrezygnować z posiadania konta poprzez jego dezaktywację. Usługi Sklepu Internetowego są dostępne jedynie dla klientów którzy akceptują Warunki korzystania ze sklepu oraz Politykę prywatności.

Zaleca się, by przed rejestracją szczegółowo zapoznać się z warunkami korzystania ze Sklepu, regulaminem oraz polityką prywatności, ze względu na integralność rzeczonych dokumentów, będących częścią wiążącej umowy pomiędzy Sklepem a Klientem. Jeśli wyrażają Państwo zgodę na przedstawione warunki korzystania ze Sklepu Internetowego proszę zaznaczyć to przez kliknięcie w pole umieszczone na dole strony rejestracji, opisane: „Przeczytałem(am) i akceptuję Warunki korzystania z portalu i Politykę prywatności”. W przypadku braku akceptacji warunków korzystania ze Sklepu, jest to jednoznaczne z tym, że nie mogą Państwo zostać Klientami Sklepu Internetowego. Przedstawione warunki i postanowienia stanowią umowę prawnie wiążącą pomiędzy Klientem a portalem Sklepem Internetowym dotyczącą zasad i warunków korzystania z serwisu Sklepu. Rejestracja w Sklepie Internetowym i korzystanie z niego oznaczają akceptację warunków korzystania ze Sklepu. Każdy Klient Sklepu Internetowego za uzasadnioną prośbę, posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, które posiada Serwis Sklepu Internetowego a które przez Klienta zostały przekazane. Jeżeli Klient wyraża wolę skorzystania z przysługującego mu prawa w tym zakresie, zobowiązany jest skontaktować się z Administratorem Sklepu za pośrednictwem drogi elektronicznej. Administrator Sklepu internetowego wnioskowane dane oraz dostęp do nich zobowiązuje się dostarczyć Klientowi niezwłocznie po otrzymaniu prośby, nie później niż w terminie 7 dni od jej otrzymania. Sklep internetowy posiada odpowiednie metody zmierzające do prawidłowego zabezpieczenia danych osobowych przed nieautoryzowanym oraz niedozwolonym dostępem do nich lub ich użyciem, zmianą, bezprawnym lub przypadkowym zniszczeniem czy utratą.

Sklep internetowy w zakresie prowadzonej działalności dąży do zapewniania pełnego bezpieczeństwa zarejestrowanych Klientów i ich danych osobowych, jednakże zastrzega, że nie może zagwarantować bezwarunkowego bezpieczeństwa powierzanych informacji. Udostępniając nam swoje dane, akceptują Państwo ryzyko związane z udostępnianiem informacji online oraz dzieleniem się nimi.

Sklep internetowy nie odpowiada za jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa, chyba że będzie ono spowodowane naszym udowodnionym zaniedbaniem lub złą wolą. Sklep internetowy informuje, że dane podawane przez użytkowników w formularzach są w pełni poufne. Wszelkie dane otrzymane przy pomocy naszych serwisów internetowych przeznaczone są wyłącznie na użytek naszego Sklepu internetowego. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym firmom, urzędom, organizacjom, ani osobom niebędącym pracownikami lub stałymi współpracownikami. Poufność danych może być uchylona w celach dowodowych lub na polecenie stosownych organów i instytucji państwowych. Jednocześnie nadmienić należy, że dane osobowe Użytkowników wprowadzone do systemu Sklepu internetowego wykorzystywane będą jedynie w związku z jego prawidłowym i skutecznym funkcjonowaniem. Podczas Państwa wizyty na stronie www Sklepu zbierane są dane dotyczące wizyty tj. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Są to dane statystyczne pozwalające m.inn. reagować na zmieniające się trendy rynkowe i dostosowywać witrynę do Państwa potrzeb. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany dostęp oparte są na cookies. Są to pliki zapisywane na dysku Klienta, umożliwiające jego rozpoznanie przy ponownym połączeniu. Wyłączenie cookies w przeglądarce zazwyczaj nie uniemożliwia korzystania ze wybranej strony internetowe, ale może spowodować utrudnienia, za które Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności. Witryna internetowa Sklepu wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). W tym przypadku, cookie przechowuje informację o unikalnym identyfikatorze sesji poprzez sprawdzenie czy Użytkownik przeglądający stronę, jest zalogowany do serwisu. "Ciasteczka" nie przechowują danych prywatnych dotyczących Klienta, takich jak: imię, nazwisko, hasło, lokalizacja lub adres IP. Zamykając okienko z informacją o plikach cookies, automatycznie wyrażają Państwo zgodę na wysyłanie cookies do Państwa przeglądarki. Wtedy też, okienko z tą informacją nie będzie pojawiać się ponownie. Każda przeglądarka internetowa umożliwia zarządzanie sposobem korzystania z plików cookies poprzez modyfikację jej ustawień. Wprowadzenie zmian jest bardzo proste lecz proszę pamiętać, że jeśli wyłączą Państwo lub ograniczą obsługę plików cookies niektóre z funkcjonalności naszej strony internetowej mogą być dla Państwa niedostępne lub ograniczone. W każdej chwili mogą Państwo przywrócić obsługę cookies, pamiętając, że na naszej stronie pliki cookies mają za zadanie zapewnić Państwu komfort i wygodę w zakresie jej użytkowania.

Rozwój Sklepu internetowego jak również postęp technologiczny oraz zmiany przepisów prawa mogą spowodować konieczność, a nawet obowiązek wprowadzenia zmian w dotychczas prowadzonej przez Nas polityce w zakresie ochrony prywatności. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Klienta Sklepu natychmiast, w ramach zakładki „Polityka prywatności. Zaleca się wobec tego względem każdego Klienta, by zaglądali Państwo do tego miejsca w każdym przypadku połączenia się z Serwisem.

Wszystkich Klientów, którzy mają jakiekolwiek pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące stosowanej przez Sklep internetowy polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Sklepu, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o wysłanie ich na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl